O nama

Udruga "OZANA" osnovana je 1991.godine u svrhu poboljšanja kvalitete života osoba s invaliditetom i njihovih obitelji. Sjedište Udruge "OZANA" je u Ulici grada Vukovara 239, u Zagrebu.

Trenutačno se skrbi o desetero djece predškolske dobi s teškoćama u razvoju te o tridesetero mladih i odraslih osoba s invaliditetom unutra Centra “OZANA”, ustanove koju je Udruga osnovala 2002. godine. Pedagoški rad u oba programa temelji se na načelima waldorfske pedagogije, prilagođavajući se specifičnim potrebama korisnika uvjetovanih njihovom dobi te vrstom i stupnjem teškoća u razvoju. U okruženju životne radosti i optimizma, kroz pažljivo vođene i osmišljene aktivnosti, svakom ponaosob pružena je mogućnost da se razvija i raste do svog maksimalnog potencijala.

Povijest

Sa željom da svoje iskustvo života i rada iz Camphilla (zajednice s posebnim zdravstveno-pedagoškim i društveno-socijalnim pristupom osobama s invaliditetom), gdje se stručno usavršavala, prenese na našu sredinu, Katica Radonić 1991. godine započinje osnivanjem Društva prijatelja Camphilla. Ubrzo je postalo jasno da je za pokretanje takve zajednice potrebno učiniti mnoštvo predradnji. Zahvaljujući razumijevanju Grada Zagreba, u tu je svrhu dodijeljen prostor od oko 120 četvornih metara, što je dio prostora u kojemu Udruga “OZANA” i danas djeluje. Nakon potpune adaptacije prostora, započeo je s radom vrtić za djecu predškolske dobi s poteškoćama u razvoju. Trenutačno skrbi o desetero djece. Malo kasnije osnivaju se i radionice za mlade i odrasle s invaliditetom. Zbog velikog interesa za programe i izmjene Zakona o socijalnoj skrbi (po kojem udruge mogu skrbiti samo o 20 korisnika), 2002. godine Udruga osniva ustanovu OZANA – Dnevni centar za rehabilitaciju i radne aktivnosti, kako ne bi nijednome od postojećih štićenika uskratila nastavak sudjelovanja u programima. Njima se pridružila nekolicina zainteresiranih mladih osoba s invaliditetom s duge liste čekanja i od tada Centar OZANA skrbi o 30-ero štićenika.

Galerija