Kontakt

Udruga OZANA Zagreb, Ulica grada Vukovara 239 IBAN: HR1223600001101403726 Tel: 01/6152946, 01/6119010 Tel./Fax. 01/ 6114290 ozana.udr@hi.t-com.hr . OZANA Dnevni centar za rehabilitaciju i radne aktivnosti Zagreb, Ulica grada Vukovara 239 IBAN: HR4523600001101599266 Tel: 01/6152946, 01/6119010 Tel./Fax. 01/ 6114290 ozana.udr@hi.t-com.hr

Galerija