Europski tjedan mobilnosti


Grad Zagreb dvanaestu godinu za redom organizirao je niz aktivnosti kojima se uključio u EUROPSKI TJEDAN MOBILNOSTI. Koordinator aktivnosti je Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, a u njima su sudjelovali i ostali gradksi uredi, službe, ustanove i brojne udruge. 
Jedna od tih udruga je i Udruga OZANA.
U ponedjeljak, 17. rujna, pod nazivom “DRESURA I TIMARENJE MOG BICIKLA” u prostoru OZANE, Ulica grada Vukovara 235, održana su predavanja o korisnosti vožnje biciklom, o sigurnosti i oprezu u prometu (za bicikliste, vozače i pješake) te praktična radionica s uputama o održavanju i servisiranju bicikla.

Galerija