Projekti 2013. godina

ODOBRENI PROJEKTI KOJI SE TRENUTNO PROVODE U “OZANI” 

„PSIHOSOCIJALNA REHABILITACIJA UMJETNOŠĆU I KREATIVNIM POKRETOM“

 3. godina provedbe programa

 Financijska popora Ministarstva socijalne politike i mladih

 

 „OZANINA IRSAKA PLESNA RAPSODIJA“

            Financijska poptpora Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport

 

„ŠLAMPRLA U ŠTRIKERAJ CAFE-U“

Financijska potpora Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom

 

„JA POSTOJIM, UKLJUČITE ME“!

Financijski podržan od Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina vlade republike hrvatske

 

„OZANINA BOŽIĆNA IZLOŽBA 2013“.

 Financijska potpora Turističke zajednice Grada Zagreba

 

 

„PLASTIČNO U FANTASTIČNO“

Financijski podržan od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

            Partneri na projektu Društvo multiple skleroze Grada Zagreba

 

„VUNU SPASI I SVIJET UKRASI“

Financijski podržan od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Partneri na projektu: „Osnovna škola Voltino“

 

 

  

 


 

  

Galerija