“Sanjam, letim, živim!” u RIMU


Na konferenciji Salute individuale, benessere ambientale solidarita’ sociale: il caso del recupero della lana,  koja će se 27.ožujka 2019. održati u Rimu, predstaviti ćemo OZANU i naš projekt Sanjam, letim, živim!

Giornata di studio Roma

Giornata di studio Roma – program

 

Galerija