Dragi prijatelji OZANE, danas je naš Dan – 27.04. Dan Blažene Ozane Kotorske, po kojoj smo dobili ime. Ona je naša zaštitnica i znamo da je i sada uz nas. Svi znamo da se ona za života zauzimala i molila za sve potrebite, rekli bismo danas, bez ikakvih predrasuda, pa sigurno to i sad čini. Mi se trudimo slijediti njen primjer i brinuti i skrbiti o našim korisnicima na najbolji mogući način na koji znamo i umijemo, a pritom ne zaboravljamo biti zahvalni jer nam je pružena prilika ostvarivati se i bivati boljim ljudima upravo kroz ovaj poziv.
Uobičajeno je bilo da smo na taj dan imali otvorena vrata za sve.
Danas imamo otvorena srca za sve! Neka nam bude poseban ponedjeljak i neka nas Bl. Ozana čuva i štiti!

Sretan vam svima naš Veliki dan!
❤