Izjava o pristupačnosti

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Udruga „OZANA“ i Ustanova OZANA – Centar za rehabilitaciju i radne aktivnosti nastoje svoju internetsku stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Ova Izjava primjenjuje se na internetsku stranicu www.udruga-ozana.hr.

Stupanj usklađenosti

Ova internetska stranica je djelomično u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sukladno članku 8. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i članku 5. Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća, Udruga „OZANA“ i Centar OZANA proveli su početnu procjenu usklađenosti svoje internetske stranice sa zahtjevima pristupačnosti te utvrdili da zbog nerazmjernog opterećenja određeni dijelovi nisu u skladu s navedenim. Riječ je o sljedećim dijelovima:

  • krajnjem korisniku nije omogućena promjena boje i vrste fonta i pozadine teksta,
  • dio linkova prikazan je s tekstom Ovdje, Više,..itd.
  • nije osiguran pristup svakom elementu programa tipkovnicom,
  • nije osigurano optimalno korištenje čitača zaslona za desktop i mobilne platforme
  • video sadržaji i slike nemaju pristupačnu tekstualnu zamjenu
  • ne postoji opcija čitanja sadržaja mrežne stranice „na glas“.

Udruga „OZANA“ i Centar OZANA poduzimaju aktivnosti kojima će nastojati postići usklađenost sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske te će pokrenuti proces prilagodbe svojeg internetskog sadržaja osobama s invaliditetom.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena dana 30.6.2021. temeljem samoprocjene koju je provela Udruga „OZANA“ i Centar OZANA.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Podnošenjem zahtjeva Udruzi „OZANA“ i Centru OZANA možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća.

Zahtjev možete podnijeti:

  • telefonom na broj: 01 615 2946
  • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: ozana@udruga-ozana.hr
  • poštom na adresu: Ulica grada Vukovara 239.

Postupak praćenja provedbe propisa

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15)

Kontakt :

Povjerenik za informiranje
Jurišićeva 19

10000 Zagreb

Tel: 01 4609 041

Fax: 01 4609 096

E-mail: ppi@pristupinfo.hr

www.pristupinfo.hr

Skip to content