Tajništvo
01 61 52 946
01 61 14 290
ozana@udruga-ozana.hr
Ured ravnateljice
01 62 67 541
01 61 14 290
ozana@centarozana.hr
Voditeljice predškolskog programa
01 61 52 946
01 61 14 290
svjetlanajelic@udruga-ozana.hr
Voditeljice programa za mlade i odrasle osobe s IT
01 88 94 233
01 61 14 290
pavica@centarozana.hr
Voditeljice Štrikeraj café – a
01 88 94 233
01 61 14 290
strikeraj.cafe@centarozana.hr

Kontakt