I dalje prikupljamo i spajamo kvadrate. Pozivamo sve zainteresirane da se pridruže našoj facebook grupi Štrikeraj cafe fb grupa Štrikeraj cafe.