• Prekrasni kvadrati nam i dalje pristižu. Hvala svima koji ih i dalje izrađuju.
  • Listopad smo proveli u zvukoterapiji, šetnjama te u pripremi za novu akciju Šal oko vrata