Martinje smo obilježili 11.11.19. Ispekli smo Martinove guske.