O nama

Udruga ``OZANA`` osnovana je 1991. godine u svrhu poboljšanja kvalitete života osoba s invaliditetom i njihovih obitelji. Sjedište Udruge ``OZANA`` je u Ulici grada Vukovara 239, u Zagrebu.
Trenutačno skrbi o do deset djece predškolske dobi s teškoćama u razvoju te o 49 mladih i odraslih osoba s invaliditetom unutra Centra OZANA, ustanove koju je Udruga osnovala 2002. godine. Pedagoški rad u oba programa temelji se na načelima waldorfske pedagogije, prilagođavajući se specifičnim potrebama korisnika uvjetovanih njihovom dobi te vrstom i stupnjem teškoća u razvoju. U okruženju životne radosti i optimizma, kroz pažljivo vođene i osmišljene aktivnosti s posebnim naglaskom na skrbnu brigu o drugom i o okolini, svakom ponaosob pružena je mogućnost da se razvija i raste do svog maksimalnog potencijala.

Vizija

Stvaranjem okruženja i sadržajima svakodnevnih programa osigurati sustav podrške u lokalnoj zajednici koji će djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom omogućiti razvoj potencijala u svim vidovima življenja uključujući socijalnu, emocionalnu, psihološku, medicinsku i radnu dimenziju te punopravnu integraciju i sudjelovanje u svim aspektima života u zajednici.
• Pokrenuti novu socijalnu uslugu – mobilni tim podrške za cijelu obitelj – korisnika i njegove roditelje koji su u poodmakloj dobi i/ili bolesni i trebaju pomoć, te tako prevenirati institucionalizaciju obje osjetljive skupine – osoba s invaliditetom i starijih osoba.
• Pronaći odgovarajuće materijalne uvjete za pokretanje programa skrbi izvan vlastite obitelji – životne (stambene) zajednice za naše korisnike koji ostaju bez adekvatne roditeljske skrbi.

DOKUMENTI

Udruga je osnovana i djeluje kao socijalno-humanitarna neprofitna pravna osoba čija je osnovna zadaća skrb o djeci s poteškoćama u razvoju i odraslim osobama s trajnim intelektualnim, tjelesnim i osjetilnim oštećenjima.

Na linku možete pročitati:

Etički kodeks “Ozane”, sadrži zajednički sustav vrijednosti prema kojima se u svojem profesionalnom i javnom djelovanju trebaju ponašati svi radnici, korisnici usluga i suradnici.

Na linku možete pročitati etički kodeks.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva uz korištenje obrasca:

Ispunjeni obrazac zahtjeva dostavlja se na jedan od sljedećih načina:

– poštom na adresu: OZANA, Ulica grada Vukovara 239, 10000 Zagreb

– elektroničkom poštom na adresu službenika za informiranje: ozana@centarozana.hr

– predati osobno na gore navedenoj adresi – radnim danom od 8:00 do 16:00 sati

 

Povijest

Sa željom da svoje iskustvo života i rada iz Camphilla (zajednice s posebnim zdravstveno-pedagoškim i društveno-socijalnim pristupom osobama s invaliditetom), gdje se stručno usavršavala, prenese na našu sredinu, Katica Radonić 1991. godine započinje osnivanjem Društva prijatelja Camphilla. Ubrzo je postalo jasno da je za pokretanje takve zajednice potrebno učiniti mnoštvo predradnji.

Zahvaljujući razumijevanju Grada Zagreba, u tu je svrhu dodijeljen prostor od oko 120 četvornih metara, što je dio prostora u kojemu Udruga “OZANA” i danas djeluje. Nakon potpune adaptacije prostora, započeo je s radom vrtić za djecu predškolske dobi s poteškoćama u razvoju. Trenutačno skrbi o do desetero djece. Malo kasnije osnivaju se i radionice za mlade i odrasle s invaliditetom.

Zbog velikog interesa za programe i izmjene Zakona o socijalnoj skrbi (po kojem udruge mogu skrbiti samo o 20 korisnika), 2002. godine Udruga osniva ustanovu OZANA – Dnevni centar za rehabilitaciju i radne aktivnosti, kako ne bi nijednome od postojećih korisnika uskratila nastavak sudjelovanja u programima. Njima se pridružila nekolicina zainteresiranih mladih osoba s invaliditetom s duge liste čekanja i sada Centar OZANA skrbi o 49 korisnika.

Ime “OZANA” udruga je dobila po blaženoj Hozani Kotorskoj koja je pronosila ekumenizam i život posvetila pomaganju potrebitima.

Katica Radonić – osnivač Društva prijatelja Camphilla

Misija

Aktivno sudjelovanje u socijalnoj skrbi i psihosocijalnoj rehabilitaciji djece s teškoćama i osoba s invaliditetom radi promicanja, zaštite zajedničkih zdravstvenih, socijalnih, humanitarnih i drugih interesa, te ispunjavanje punog i ravnopravnog uživanja svih ljudskih prava i očuvanja dostojanstva osoba s invaliditetom.

Promicanje socijalnog modela prema osobama s invaliditetom u društvu, koji stavlja pojedinca u centar odlučivanja donošenju odluka koje se odnose na njega, vodeći se očuvanjem sljedećih principa:

  • Dostojanstvo i autonomija, uključujući slobodu izbora i neovisnost osoba s invaliditetom
  • Nenasilje
  • Nediskriminacija
  • Deinstitucionalizacija
  • Puno i učinkovito sudjelovanje i uključivanje djece s teškoćama i osoba s invaliditetom u društvo, prema principima modela u zajednici utemeljene rehabilitacije
  • Jednake mogućnosti za rast i razvoj
  • Prostorna pristupačnost
  • Poštivanje sposobnosti razvoja djece s teškoćama na očuvanje vlastitog identiteta
  • Poštivanje razlika i prihvaćanje invaliditeta kao djela ljudske različitosti
  • Poštivanje Etičkog kodeksa Udruge „OZANA“

zadnje novosti