2020.

“Ozana u zajednici-asistent u susjedstvu”

treća godina provedbe trogodišnjeg programa (31.5.2019.-30.4.2020.)

„Upletimo se u socijalnu mrežu OZANE (koja  ne puca)“

prva godina provedbe (31.5.2020.-30.4.2021.)

Cilj programa je prevencija institucionalizacije i povećanje socijalnog uključivanja osoba s intelektualnim teškoćama u zajednicu. Inovativnim socijalnim uslugama i modelima skrbi u zajednici pridonosit ćemo neovisnom življenju i socijalnom uključivanju osoba s invaliditetom. Radno-okupacijske aktivnosti koje su se provodile:

 • Radionice za budući samostalni život
 • Štrikeraj cafe -Inkluzivna radionica u OZANI
 • Vrtlarstvo i tečaj kuhanja – „Od vrta do stola“
 • Upletimo se-aktivnost Štrikeraj cafe-a (pletenje i kukičanje kvadrata za deke za beskućnike i pokretanje znanstvenog istraživanja na temu dobrobiti ovih vještina na psihofizičko stanje čovjeka)
 • Asistent u susjedstvu-naši korisnici će biti asistenti starijim i nemoćnima

Partneri u programu su: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Suradnici u programu:

 • Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar
 • Institut za mozak
 • Gradska četvrt Trnje
 • Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo
 • Knjižnice grada Zagreba

Financijski podržava Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

PREDŠKOLSKOG PROGRAMA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU-KRAĆI PROGRAM

Provedba 1.1. – 31.12.2020.

Provođenje programa psihosocijalne rehabilitacije djece s teškoćama u razvoju kroz predškolski program-kraći program po sljedećim područjima:

 1. Tjelesni i psihomotorni razvoj-razvoj pokretljivosti i kontrole pokreta u svim prirodnim oblicima kretanja, razvoj fine motorike, razvoj brige o sebi (samozbrinjavanje), igre i športske aktivnosti
 2. Socio-emocionalni razvoj i razvoj ličnosti socijalni razvoj (socijalna interakcija, socijalne vještine i sl.), emocionalni razvoj (temperament, izražavanje i kontrola emocija), razvoj pojma o sebi (shema tijela, samopouzdanje, samo vrednovanje), moralni razvoj (socijalni razvoj, stvaranje vrijednosnog sustava)
 3. Spoznajni razvoj- razvoj osjeta i percepcije (vizualne, auditivne, taktilne, olfaktorne, gustatorne, vestibularne percepcije i propriocepcije), stvaranje i uočavanje veza i odnosa među predmetima i pojavama, usvajanje pojmova iz uže i šire okoline, razvoj mišljenja i rješavanje problema, razvoj pažnje, koncentracije i pamćenja
 4. Govor, komunikacija, izražavanje i stvaralaštvo- izgradnja komunikacijskog sustava (neverbalni, verbalni, simbolički), govorni razvoj (artikulacija, rječnik), razvoj različitih oblika kreativnog izražavanja – govornog, scenskog, likovnog, glazbenog.

Jednokratna potpora Grada Zagreba

POZDRAVI  ME, OZDRAVI ME!

Provedba od 1.7.2020. – 31.12.2020.

U periodu od 01. srpnja do kraja prosinca, organizirat ćemo zajedničke susrete u Štrikeraju-jednom tjedno (vodeći računa o mjerama opreza), te jednom tjedno  posjećivati starije i nemoćne u njihovim domovima donoseći im vunicu za pletenje i preuzimajući načinjanje pletene kvadrate od njih. Edukaciju naših korisnika za ovu aktivnost, obavljat će stručne radnice, a pratnju do domova starijih susjeda osigurat će stručne radnice i volonteri.

Cilj projekta:

 • osnažiti udrugu u kapacitetu pružanja usluge u zajednici osiguranim sredstvima za ovaj rad
 • uspješno organizirati inkluzivne radionice jednom tjedno
 • uključiti navedene korisnike u radionice
 • pokrenuti pozitivne socijalne procese unutar grupa
 • prevenirati razvoj anksioznosti, osjećaja suvišnosti, naročito u skupini osoba starije životne dobi
 • podići razinu socijalnih kompetencija obje ciljane skupine

Sufinancirao je Grad Zagreb – Jednokratna potpora Grada Zagreba

„JA  SAM  TI  DRUG (AČIJI)“

PROVEDBA OD 1.1.2020. – 31.12.2020.

Cilj projekta:

Osigurati sadržaje i aktivnosti koje će  učenike i mlade i odrasle osobe s invaliditetom,  izvan redovitog odgojno-obrazovnog sustava,  potaknuti na stjecanje novih znanja i vještina, osigurati nove socijalne mreže i senzibilizirati širu javnost na sposobnosti i potrebe osoba s invaliditetom. Zajednički rad u kreativnim radionicama – stvaranje novih upotrebnih i ukrasnih predmeta recikliranjem (vuna, papir) rad na spašavanju okoliša od zagađenja, pretvaranju odbačenog u novu vrijednost, socijalni procesi u susretu onih koji nemaju limitirajuće psihofizičke potencijale-učenici i onih koji ih imaju-naši korisnici.

Sufinancira GNK Dinamo

RASTAVI ME, SASTAVI ME

PROVEDBA OD 23.9.2020. – 23.5.2021.

Cilj projekta:

 • osvještavanje za odgovorno gospodarenje otpadom (postupci pripreme za ponovnu upotrebu starog namještaja i tekstilnih predmeta od trapera)
 • sprječavanje nastavka otpada-(postupci uređenja starog namještaja i izrada predmeta od trapera za ponovnu upotrebu)
 • mobiliziranje brojnih članova zajednice u procesu odgovornog gospodarenja otpadom (prikupljanje starog namještaja i starih traperica, jakni i sl.)
 • afirmiranje i prezentiranje osoba s intelektualnim teškoćama kao pokretača ovog vrijednog projekta
 • podizanje socijalnih kompetencija ciljane skupine (osobe s intelektualnim teškoćama)
 • spašavanje 100-tinjak predmeta namještaja i njihova ponovna upotreba
 • spašavanje 300-tinjak starih odjevnih predmeta od trapera

Projekt je sufinancirao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

 „ZVUK ISCJELJUJE I POVEZUJE“

PROVEDBA OD 1.9.2020.  – 31.5.2021.

Cilj aktivnosti:

Poboljšanje kvalitete života socijalno osjetljivih skupina – djece s teškoćama u razvoju, odraslim osobama s invaliditetom, kao i njihovim roditeljima – i njihovo socijalno uključivanje u užu i širu zajednicu. Učinkovitija psihosocijalna rehabilitacija i bolja socijalna uključenost korisnika „OZANE primjenom: Vježbe disanja, korištenje Peter Hess zvučnih zdjela (zvučna kupka) i drugih glazbeno-ritmičkih instrumenata (glazbeno-ritmičke igre), elementi autogenog treninga, neurolingvističkog programiranja te elementi progresivne mišićne relaksacije.

Projekt financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

INFINUM – RASTEMO S KNJIGAMA

U prostoru u kojem provodimo neposredni rad s djecom s teškoćama u razvoju, formirali smo dječju i stručnu biblioteku i i medioteku. Knjižna i ne knjižna građa je na raspolaganju djeci, njihovim roditeljima, studentima, zaposlenicima „OZANE“.

Osnovni je cilj projekta poboljšanje kvalitete života i razvoja djece s teškoćama u razvoju koji najbolje uče i usvajaju vještine kroz neposredno i osobno iskustvo.

U našim svakodnevnim pedagoškim aktivnostima, djeci je za samostalni izbor na raspolaganju kvalitetni obrazovni materijal: knjige, slikovnice, zvučna građa, video mediji.

Projekt je podržala Hrvatska softverska firma Infinum