2021.

„IGRAJMO SE I UČIMO SENZORNO“

Projektom smo uspjeli nabaviti opremu za senzornu integraciju.

Projekt je podržao „RTL pomaže djeci“

Druga godina trogodišnjeg programa UPLETIMO SE U SOCIJALNU MREŽU OZANE (koja ne puca) Financiranog od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike 1.6. 2021.-31.5.2022.

Cilj program je prevencija institucionalizacije i povećanje socijalnog uključivanja osoba s intelektualnim teškoćama u zajednicu, a realizirat će se kroz inovativne socijalne usluge i modele, koji će doprinijeti neovisnom življenju korisnika i senzibilizaciji zajednice na osobe s intelektualnim teškoćama.

Partneri u programu su:

  • Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Suradnici u programu:

  • Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar
  • Institut za mozak
  • Gradska četvrt Trnje
  • Knjižnice grada Zagreba

Projekt: „Šlamprla u službi Zelenog socijalnog rada“

Financijski je podržao Grad Zagreb u okviru područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom iz Proračuna Grada Zagreba za 2021.

PROVEDBA 1.1.-31.12.2021.

Kroz projektne smo aktivnosti spašavali stari traper i drveni namještaj, stvarajući od jednog i drugog novi proizvod – uporabne i ukrasne rukotvorine. Prikupljanjem i obradom prevenirali smo njihovo odlaganje u otpad  te osvijestili važnost održivog razvoja. Kroz proces pružali smo potporu našim korisnicima osobama s intelektualnim teškoćama, njihovim obiteljima, podižući razinu soc. kompetencije, ekološke svijesti, te uključenjem u projektne aktivnosti prevenirati institucionalizaciju. Napravili smo oko 200 upotrebnih/ukrasnih predmeta od recikliranih traper komada (torbe, ruksaci, jastučnice, igračke, traper aplikacije….), te stotinjak sitnijih drvenih predmeta ( vješalica, drvenih daščica, polica, malih stolica, noćnih ormarića..). Redovito su održavane radionice čime su unaprijeđena znanja i vještine ručnog rada, motoričke sposobnosti korisnika, podignuta je razina ekološke osviještenosti kod svih sudionika projekta te spriječena institucionalizacija korisnika.

Projekt: “Podrškom prevladavamo izazove“

Financijski je podržao Grad Zagreb u sklopu područja prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži iz Proračuna Grada Zagreba za 2021.

PROVEDBA listopad 2021. do siječanja 2022.

Cilj projekta je prevencija neprihvatljivog ponašanja djece i mladih s teškoćama u razvoju, osnaživanje stručnih djelatnika te podizanje razine roditeljskih kompetencija i osnaživanje roditelja djece s teškoćama u razvoju radi pravovremene i adekvatne reakcije uslijed pojave neprihvatljivog ponašanja.

Projekt „Mali Domaći u očuvanju baština“

Financijski podržan od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja

PROVEDBA 1.11.2021 – 31.8.2022.

Aktivnosti ovog projekta će se odvijati svakodnevno u “OZANI”, jednom mjesečno u svakoj školi-partneru, a od svibnja do lipnja u Ogulinu na festivalu Bajki. Projektom želimo osigurati sadržaje i aktivnosti koji će učenike i osobe s invaliditetom, izvan redovitog odgojno-obrazovnog sustava, potaknuti na stjecanje novih znanja i vještina, naučiti ih kako pridonijeti kvaliteti svoga života i života osoba s teškoćama. Praktičnim aktivnostima obrade odbačene vune, stvarat će se tradicijske hrvatske igračke, platnene vrećice s motivima iz šume Striborove s Domaćima od odbačene vune. Korisnici projekta su mladi s invaliditetom – naši korisnici, učenici osnovnih škola (OŠ Voltino i OŠ Dubrava) te učenici srednje škole XV gimnazije iz Zagreba, roditelji učenika, korisnici projekta uključeni u radionice u Ogulinu.

PREDŠKOLSKI PROGRAM ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU – KRAĆI PROGRAM

PROVEDBA 1.1. – 31.12.2021.

Provođenje programa psihosocijalne rehabilitacije djece s teškoćama u razvoju kroz predškolski program-kraći program po sljedećim područjima:

Tjelesni i psihomotorni razvoj-razvoj pokretljivosti i kontrole pokreta u svim prirodnim oblicima kretanja, razvoj fine motorike, razvoj brige o sebi (samozbrinjavanje), igre i športske aktivnosti

Socio-emocionalni razvoj i razvoj ličnosti socijalni razvoj (socijalna interakcija, socijalne vještine i sl.), emocionalni razvoj (temperament, izražavanje i kontrola emocija), razvoj pojma o sebi (shema tijela, samopouzdanje, samo vrednovanje), moralni razvoj (socijalni razvoj, stvaranje vrijednosnog sustava)

Spoznajni razvoj- razvoj osjeta i percepcije (vizualne, auditivne, taktilne, olfaktorne, gustatorne, vestibularne percepcije i propriocepcije), stvaranje i uočavanje veza i odnosa među predmetima i pojavama, usvajanje pojmova iz uže i šire okoline, razvoj mišljenja i rješavanje problema, razvoj pažnje, koncentracije i pamćenja

Govor, komunikacija, izražavanje i stvaralaštvo- izgradnja komunikacijskog sustava (neverbalni, verbalni, simbolički), govorni razvoj (artikulacija, rječnik), razvoj različitih oblika kreativnog izražavanja – govornog, scenskog, likovnog, glazbenog.

Jednokratna potpora Grada Zagreba