2021.

„IGRAJMO SE I UČIMO SENZORNO“

Projektom smo uspjeli nabaviti opremu za senzornu integraciju.

Projekt je podržao „RTL pomaže djeci“