PREDŠKOLSKI PROGRAM ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU – KRAĆI PROGRAM

PROVEDBA 1.1. – 30.6.2022.

Provođenje programa psihosocijalne rehabilitacije djece s teškoćama u razvoju kroz predškolski program-kraći program po sljedećim područjima:

Tjelesni i psihomotorni razvoj-razvoj pokretljivosti i kontrole pokreta u svim prirodnim oblicima kretanja, razvoj fine motorike, razvoj brige o sebi (samozbrinjavanje), igre i športske aktivnosti. Socio-emocionalni razvoj i razvoj ličnosti socijalni razvoj (socijalna interakcija, socijalne vještine i sl.), emocionalni razvoj (temperament, izražavanje i kontrola emocija), razvoj pojma o sebi (shema tijela, samopouzdanje, samo vrednovanje), moralni razvoj (socijalni razvoj, stvaranje vrijednosnog sustava) Spoznajni razvoj- razvoj osjeta i percepcije (vizualne, auditivne, taktilne, olfaktorne, gustatorne, vestibularne percepcije i propriocepcije), stvaranje i uočavanje veza i odnosa među predmetima i
pojavama, usvajanje pojmova iz uže i šire okoline, razvoj mišljenja i rješavanje problema, razvoj pažnje, koncentracije i pamćenja. Govor, komunikacija, izražavanje i stvaralaštvo- izgradnja komunikacijskog sustava (neverbalni, verbalni, simbolički), govorni razvoj (artikulacija, rječnik), razvoj različitih oblika kreativnog izražavanja – govornog, scenskog, likovnog, glazbenog.

Financiranog od strane Freunde der erziehungskunst Rudolf Steiners

„Mali Domaći u očuvanju baština“

Financijski podržan od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja

PROVEDBA 1.11.2021. – 31.8.2022.

Aktivnosti ovog projekta će se odvijati svakodnevno u “OZANI”, jednom mjesečno u svakoj školi-partneru, a od svibnja do lipnja u Ogulinu na festivalu Bajki. Projektom želimo osigurati sadržaje i aktivnosti koji će učenike i osobe s invaliditetom, izvan redovitog odgojno-obrazovnog sustava, potaknuti na stjecanje novih znanja i vještina, naučiti ih kako pridonijeti kvaliteti svoga života i života osoba s teškoćama. Praktičnim aktivnostima obrade odbačene vune, stvarat će se tradicijske hrvatske igračke, platnene vrećice s motivima iz šume Striborove s Domaćima od odbačene vune. Korisnici
projekta su mladi s invaliditetom – naši korisnici, učenici osnovnih škola (OŠ Voltino i OŠ Dubrava) te učenici srednje škole XV gimnazije iz Zagreba, roditelji učenika, korisnici projekta uključeni u radionice u Ogulinu.

 

UPLETIMO SE U SOCIJALNU MREŽU OZANE (koja ne puca)- druga godina trogodišnjeg programa Financiranog od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike 1.6.2022.-31.5.2023.

Cilj program je prevencija institucionalizacije i povećanje socijalnog uključivanja osoba s
intelektualnim teškoćama u zajednicu, a realizirat će se kroz inovativne socijalne usluge i modele, koji će doprinijeti neovisnom življenju korisnika i senzibilizaciji zajednice na osobe s intelektualnim teškoćama.

Partneri u programu su:

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Suradnici u programu:

Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar

Knjižnice grada Zagreba

„Šlamprla u službi neovisnog življenja“
Financijski je podržao Grad Zagreb iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom iz Proračuna Grada Zagreba za 2022.

PROVEDBA 1.5.-31.12.2022.

Šlamprla je u službi usvajanja kompetencija za neovisno življenje. Aktivnostima je naglasak na usvajanju i usavršavanju spoznajno – društvenih kompetencija. Kod osoba sa intelektualnim teškoćama poticati ćemo usvajanje sposobnosti za operativno učenje koje će im omogućiti da u svakodnevnom životu znaju primijeniti znanja i vještine stečene u OZANI kako bi se što bolje snalazili u prostoru i vremenu, koristili matematičke i komunikacijske vještine u različitim životnim situacijama te stekli kompetencije za neovisno življenje.

“Snaga moje obitelji“
Financijski je podržao Grad Zagreb iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za 2022.

PROVEDBA 1.9.-31.12.2022.

Cilj projekta je podizanje razine roditeljskih kompetencija i osnaživanje roditelja mladih i odraslih s teškoćama kako bi se uspješno nosili s izazovima koje donosi briga, skrb za dijete s teškoćama. Poboljšanje kvalitete života socijalno osjetljivih skupina – mladih i odraslih osoba s invaliditetom, kao i njihovih roditelji – i njihovo socijalno uključivanje u užu i širu zajednicu.

“DRUGA ŠANSA STAROM FROTIRU I DRVENIM STVARČICAMA“
Financijski je podržao Grad Zagreb iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja iz sredstava Proračuna Grada Zagreba za 2022.

PROVEDBA 1.6.-31.12.2022.

Cilj projekta je osvještavanje za odgovorno gospodarenje otpadom (motiviranje građana, postupci pripreme za ponovnu upotrebu starog namještaja i tekstilnih predmeta od frotira) te sprečavanje nastavka otpada (postupci uređenja starog sitnog drvenog namještaja i izrada predmeta od frotira za ponovnu upotrebu)