Projekt: Recikliram i stvaram

Projekt financijski podržava Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i traje od 1.5.2023.-30.4.2024.

Nositelj projekta „OZANA“, a partner u provedbi: Osnovna škola Jasenovac i Osnovna škola Davorina Trstenjaka, Hrvatska Kostajnica

Projektom ćemo prevenirati nastanak otpada te ga uz ponovnu uporabu učiniti uporabnim i korisnim proizvodom. Proizvode kao što su iznošene i stare tekstilne rukavice i čarape kao i kuhinjski drveni pribor koji je dotrajao uz postupke obrade učinit ćemo novim uporabnim proizvodom. …“Ako se nastajanje otpada ne može izbjeći niti smanjiti, otpad se mora ponovno koristiti – reciklirati i/ili uporabiti“… Ovim projektom ćemo upravo to činiti i na taj način doprinijeti pozitivnoj politici gospodarenja otpadom.

Projekt ćemo završiti izložbom nastalih uporabnih proizvoda u osnovnim školama i na izložbama koje će OZANA organizirati te izradom animacije za YouTube kanal. Time želimo i široj javnosti kao i posjetiocima izložaba prenijeti poruku o brizi za okoliš i smanjenju opterećenja na prirodu. Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti “OZANE” i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti.

 

Program “RUKE”

Trajanje 1.6.2023.- 31.5.2025. Program financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Nositelj programa je udruga „OZANA“

Partnerske organizacije koje će doprinijeti ostvarenju ciljeva su: Edukacijsko rehabilitacijski fakultet, Klinika za psihijatriju Vrapče i Udruga za psihosocijalne potrebe Amadea

Sam naziv programa „RUKE“ usko je vezan uz aktivnosti koje zajedno s partnerima planiramo provoditi u ostvarivanju ciljeva.

Radeći rukama (pletenje, kukičanje, šivanje, vrtlarenje, kuhanje, filcanje, rad u keramici) pomažemo svom mentalnom zdravlju stvarajući osjećaj opuštenosti; rad rukama umanjuje stres, bol i anksioznost i stvara opći osjećaj dobrobiti, te potiče usredotočenost i produktivnost. Rukama pomažemo i drugima jer stvaramo senzoričke proizvode koji će ranjivim skupinama pomoći u olakšavanju simptoma bolesti. Rukama dajemo podršku drugome, prihvaćamo ga bez obzira na različitost, rukama dajemo zagrljaj osobama kojima je teško (u čemu su naročito naši korisnici obdareni). Rad rukama može smiriti preaktivan um (um koji „brblja“ se isključuje) jer se aktivira dio mozga koji je prečesto izostavljen – to je dio koji kontrolira tijelo, a posebno ruke. Rad rukama utječe na stanje psihofizičkog blagostanja čovjeka i psiholozi ga smatraju ključnim sastojkom dobrog i smislenog života. Psihofizičkom blagostanju doprinosi optimalna razina izazova (ne pre teška da bi bila pretjerano frustrirajuća, ne tako jednostavna da koncentracija nije potrebna) te osjećaj da ste vješti u aktivnosti zbog čega je vjerojatnije da ćete osjetiti kontrolu, „stapanje“ s aktivnošću i visoku razinu nagrade. Upravo su „RUKE“ te koje će provesti program, zbog kojih je program nastao i s kojima će se ostvariti ciljevi.

Programske aktivnosti projekta „RUKE“ provodit će se u Gradu Zagrebu i Osječko-baranjskoj županiji.

Glavni ciljevi programa su:

  1. Razviti što veću samostalnost i socijalne kompetencije za neovisno življenje ili življenje uz podršku korisnika programa-osoba s intelektualnim teškoćama
  2. Razviti inovativnu uslugu: Pletenjem pomažem sebi i drugome (dobrobiti pletenja u socijalnom kontekstu)
  3. Ostvariti što veću vidljivost osoba s intelektualnim teškoćama i učiniti ih aktivnim i pridonosnim članovima te zajednice
  4. Prevenirati institucionalizaciju osoba s teškoćama

 

Projekt: Obitelj danas za buduće sutra

Projekt se financira iz proračuna Grada Zagreba i traje od 1.10.2023.-30.4.2024.

Nositelj projekta „OZANA“, a partner u provedbi Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce

Cilj projekta je: Poboljšanje kvalitete života socijalno osjetljivih skupina – djece i odraslih osoba s invaliditetom, kao i njihovih roditelja – i njihovo socijalno uključivanje u užu i širu zajednicu.

Sadržaj ovoga dokumenta u isključivoj je odgovornosti “OZANE” i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Grada Zagreba.

 

Projekt: Sinergija u zaštiti okoliša

Projekt se financira iz proračuna Grada Zagreba i traje od 1.9.2023.-31.5.2024.

Nositelj projekta „OZANA“, a partner u provedbi: Osnovna škola Antuna Gustava Matoša, Zagreb

Projektom ćemo sinergijom različitih dionika pridonijeti ostvarenju jednog od postavljenih ciljeva natječaja: utjecati na odvojeno sakupljanje otpada i povećati broj informiranih, educiranih i angažiranih građana u području održivog gospodarenja otpadom i kružne ekonomije. Prikupljanje odjevnog tekstila od trapera, košulja, majica. Poticanje stvaralačkog odnosa tijekom procesa sprječavanje nastavka otpada i izrada proizvoda koji će nam opet poslužiti. Sadržaj ovoga dokumenta u isključivoj je odgovornosti “OZANE” i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Grada Zagreba.

 

Projekt: Šlamprla pliva, igra stolni tenis i istražuje prirodu

Projekt se financira iz proračuna Grada Zagreba i traje od 1.9.2023.-31.8.2024.

Nositelj projekta „OZANA“, a partner u provedbi: Odred izviđača „Plamen”

Cilj projekta: Poticati i omogućiti sudjelovanje osoba s invaliditetom u javnom životu, kulturi i sportu. Osigurati sadržaje i aktivnosti koje će osobe s teškoćama te djecu i mlade u zajedničkim druženjima i sportskim aktivnostima potaknuti na stjecanje novih znanja i vještina, osvijestiti potrebu razumijevanja i prihvaćanja drugačijih u cilju poboljšanja kvalitete života i zdravlja. Sadržaj ovoga dokumenta u isključivoj je odgovornosti “OZANE” i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Grada Zagreba.