Jedva smo dočekali da se vidimo nakon praznika! 😊

Nakon što smo se pozdravili i izgrlili, morali smo raskititi bor.

Osim druženja i igre, siječanj smo proveli u senzorici, asistivnoj komunikaciji i zvukoterapiji.