ŠtrikerajInkluzivna radionica Štrikeraj café

Program koji uključuje u zajednički stvaralački i kreativan proces članove lokalne zajednice i  naše korisnike.

Oni zajedno pletu i kukičaju, okupljajući se oko društveno angažiranih „projekata“ koje provodimo.  Pozitivni učinci ovakvog pristupa su višestruki za obje skupine  s  naglaskom na veću socijalnu uključenost i senzibilizaciju zajednice te terapijske učinke aktivnosti pletenja i kukičanja na fiziološkoj, neurološkoj, psihološkoj i razini ponašanja, a koje te dvije aktivnosti prema novim istraživanjima nedvojbeno imaju.

Posebnu važnost i značaj ima i kvaliteta socijalnog kontakta koji se ostvaruje zajedničkim sudjelovanje u ovim aktivnostima, budući se svi uključeni iz lokalne zajednice  afirmiraju i realiziraju kao osobe koje pridonose humanitarnoj aktivnosti, a naši korisnici podižu razinu socijalne kompetencije, kao preduvjet za buduće neovisno življenje ili življenje uz podršku.

Galerija

Galerija fotografija Štrikeraj café-a:

Kontakt

Kontakt info za: OZANA – Štrikeraj café 

01/8894233
strikeraj.cafe@centarozana.hr
Ulica grada vukovara 235